Su Odaklı Ekokentlerde Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetimi Yenilikçi Paradigmalarının Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi


Alp E.(Executive), Tuna A., Şimşek G., Çakıcı Alp S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2023

Project Abstract

Su odaklı ekokent şehircilik yaklaşımı yağmur bahçeleri, üzeri kapatılmış akarsuların gün yüzüne çıkarılması, yağmur suyu hasatı gibi Düşük Etkili Gelişim (DEG) stratejileri uygulanarak geçirimli alanların yüzdesinin artırılması ile taşkınların, kentsel yayılı kirliliğin engellenmesini ve alternatif su kaynaklarının oluşturulmasını amaçlar. Ayrıca, Ekokent yaklaşımında su kaynaklarının şehir yaşamının bir parçası olması ve ekosistemin durumunun iyileştirilmesi amaçlanır. Önerilen projede, Ankara kent bütünü içinde seçilecek iki farklı özellikte bölge çalışma alanı olarak seçilecek ve buralardaki DEG olanakları araştırılacaktır. Uzaktan algılama yöntemi ve arazi çalışmaları ile desteklenecek olan Çok Kriterli Karar Verme Uygunluk Yöntemi kullanılarak yağmur suyunun olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir DEG yöntemlerinin çalışma alanları için uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ayrıca uygunluk analizleri sonucu ortaya çıkan önerilerden seçilecek olan örnek uygulamaların tasarımları, çalışma alanına özel olarak ayrıntılandırılacaktır. Ulusal veri tabanlarının yanında proje kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılarak yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ile birlikte SYM ve SAM altlık veriler elde edilecektir. Tüm sayısallaştırılmış İHA ve ulusal verileri (toprak özellikleri, arazi kullanımı arazi örtüsü vb.) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak DEG tasarım kriterlerinin derecelendirilmesi ve ağırlıklarının belirlenecek, sonrasında Çok Kriterli Karar Verme Uygulama Yöntemi ile çalışma alanında DEG stratejileri için en uygun uygulama yerleri belirlenecektir. Bu kapsamda, önerilerin kent ve mahalle ölçeğinden bina ölçeğine kadar detaylandırılması hedeflenmektedir.