Normal ve Tümörlü Orofarinks Dokusunda HPV varlığının, HPV DNA ve p16 Ekspresyonu Bakılarak Araştırılması; ve Klinikopatolojik Verilerle İlişkisinin İncelenmesi


GÜLER TEZEL Y. G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: August 2016