Kolorektal kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş EMT modellemesinde Glutatyon STransferazın rolü ve GlutatyonSTransferaz inhibitörü hedeflenerek adjuvan terapi etkinliğinin in vivo şartlarda arttırılması


İSKİT A. B. (Executive), UÇAR G., EROĞLU İ., KÖSEMEHMETOĞLU K., ERİKÇİ A., Özçelik B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2019