Kolorektal kanserde Epitelyal Mezenkimal Geçiş EMT modellemesinde Glutatyon STransferazın rolü ve GlutatyonSTransferaz inhibitörü hedeflenerek adjuvan terapi etkinliğinin in vivo şartlarda arttırılması


İSKİT A. B. (Executive) , UÇAR G. , EROĞLU İ. , KÖSEMEHMETOĞLU K. , ERİKÇİ A. , Özçelik B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2019