Soma Kömürler A Ş ye Ait Işıklar ve Atabacası Yeraltı Kömür Ocaklarında İŞ Güvenliği ve AcilDurum Eylem Planlarının Geliştirilmesi


UYAR G. G. (Executive)

Project Supported by Other Private Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: September 2016