Atomik Karbonun Fenol ve Nanbornen ile Reaksiyonları


Sevin Düz F. (Executive)

TUBITAK Project, 2002 - 2004

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2002
  • End Date: February 2004