Donuk Omuzu Olan Hastalarda Skapula Mobilizasyonu ve Posterior Kapsül Germenin Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Erken Cevaplarının Karşılaştırılması


DÜZGÜN İ. (Executive) , YILDIZ T. İ. , ERASLAN L. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: January 2017