Donuk Omuzu Olan Hastalarda Skapula Mobilizasyonu ve Posterior Kapsül Germenin Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Erken Cevaplarının Karşılaştırılması


DÜZGÜN İ. (Executive), YILDIZ T. İ., ERASLAN L. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: January 2017