Yerel Kalkınma ve Yerelleşme meselsi Açısından Türkiye'de Optimal İl Ölçeği Sorunu


ÖMÜRGÖNÜLŞEN U. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: June 2015