Meme Kanseri Tedavisinde Aktif Hedeflendirme Amacıyla Kullanılmak Üzere Nano Boyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Nanofarmasötikler Tasarımı İn Vitro İn Vivo Değerlendirilmesi


GÜRSOY R. N. (Executive) , TİMUR S. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: January 2018