Augmentasyon Sistoplasti Yapılan Hastalarda Mesane Biyopsisi Ve İdrarda FISH Floresan İn Situ Hibridizasyon Urovysion İle Malignansi Taraması


TEKGÜL S. (Executive), ÖNDER S. Ç., DOĞAN H. S., CEYHAN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: June 2020