Yeniçağa Gölündeki Bolu Kerevitlerin Astacus leptodactylus Eschscholtz1823 Populasyon Parametreleri Üzerine Araştırmalar


SAYGI Y. (Executive), GENÇAY İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: December 2018