SULAK ALANLARIN YÖNETİMİ PROJESİ ULUABAT GÖLÜ MUSTAFAKEMALPAŞA ÇAYI SİSTEMİ Sediment Birikimi Araştırması Alt Projesi


Kurttaş T. (Executive), Tezcan L., Ekmekçi M., Tezcan A. Ö. (. , Doğdu N., Aydın H., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2002 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: May 2002
  • End Date: December 2002

Project Abstract

Bu proje, Uluabat Gölü’nü besleyen ana akarsu durumundaki Mustafakemalpaşa Çayı’nın taşıdığı sedimentlerin, göl için yarattığı tehdidin somut veriler ile ortaya konması amacıyla, Çevre bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan 09.05.2002 tarihli protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Uluabat Gölü, yakınındaki Manyas Gölü ile birlikte önemli bir kuş popülasyonunu barındırmakta ve bu kuşlar için kışlama ve yumurtlamaya uygun ortam oluşturmaktadır. Ülkemizin 13.11.1994 tarihinde onayladığı Ramsar sözleşmesine bağlı olarak, 15 Nisan 1995 tarihinde Uluabat Gölü, Ramsar sözleşme listesine eklenmiştir. 

Gerek doğal bir miras ve gerekse ekonomik açıdan önemli bir kaynak durumundaki Uluabat Gölü’nün insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle doğal durumunda oluşan değişiklikleri belirlemek Uluabat Gölü’nün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Projenin temel hedefi yukarıda sözügeçen sözleşme ekindeki Teknik Şartnamede tanımlanan kapsam çerçevesinde “Uluabat Gölü Mustafakemalpaşa Deltası’ndaki sediment birikimi sorununun çözümüne yönelik faaliyetlerde kullanılacak verilerin toplanması ve değerlendirmelerin yapılması ve çözüme yönelik önerilerin geliştirilmesi” olmuştur.

Proje Alanın Genel Özellikleri

Bursa il sınırları içerisinde Marmara Denizi’nin yaklaşık 20 km güneyinde, Manyas Kuş Gölü’nün yaklaşık 35 km doğusunda bulunan Uluabat Gölü’nün alanı bugüne kadar su seviyesine bağlı olarak 120 km2 ile 240 km2 olarak ölçülmüştür. Göl içerisinde alanları 0.4 ha ile 231.34 ha arasında değişen büyüklüklerde 8 adet ada bulunmaktadır. Uluabat Gölü, başlıca güneybatıdan, 10555 km2‘lik bir drenaj alanına sahip Mustafakemalpaşa Çayı tarafından beslenmektedir. 

Proje alanının Marmara Denizi’ne yakın kesimlerinde Akdeniz iklimi özellikleri, havzanın güney-güneydoğu ve yüksek kesimlerinde ise kara iklimi özellikleri gözlenmektedir. Proje alanına düşen yağış miktarı, yağışın yükseltiyle değişimi nedeniyle geniş bir aralığa sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliğine bağlı olarak Proje alanı ve/veya yakın dolayında yeralan Yağış Gözlem İstasyonlarında ölçülen yıllık toplam yağış miktarı 440 mm ile 720 mm dolaylarında kaydedilmiştir. Havzada hakim rüzgar yönleri K ve GB olarak gözlenmiştir.

Uluabat Gölü ve Mustafakemalpaşa Çayı havzasında bulunan yerleşim merkezleri Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık, Kütahya’ya bağlı Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Domaniç, Çavdarhisar, Balıkesir’e bağlı Dursunbey ilçeleridir. Ekonomi birincil olarak tarım, ikincil olarak sanayi ve madenciliğe dayanmaktadır. Uluabat Gölü’ndeki 21 balık türünden ticari amaçla avlananların başlıcaları Uluabat Gölü’nden çıkarılan turna, sazan, yayın, tatlısu kefali, ringa balığı ve kızıl kanat balıklarıdır. Kum ve taş ocakları, proje alanında ekonomik yapıda yeri olan sektörlerdendir.

Ayrıca, Orhaneli ve çevresinde yüzeye çıkan termal sular bölgenin kaplıca turizmi açısından gelişmesini sağlamaktadır.