Nöroendokrin tümörlerin Spect/bt cihazı ile tanısal görüntülenmesi ve cerrahi gama prob uygulamalarında Tc-99m işaretli somatostatin reseptör ajanı (Tc-99m-Hynic-Octreotide) kullanılmasının etkinliğinin araştırılması


UĞUR Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2010 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: March 2011