AKRİLONİTRİL YAPISI TAŞIYAN BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKOBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ


ÜNSAL TAN O. (Executive), SIRIM M. M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: November 2020