Özofagus atrezili çocuklarda aspirasyonu değerlendirmek üzere pediatrik yeme değerlendirme gereci10un geçerliliğinin değerlendirilmesi


SOYER T. (Executive), YALÇIN E. Ş. , SEREL S., DEMİR N., TANYEL F. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: August 2016