Özofagus atrezili çocuklarda aspirasyonu değerlendirmek üzere pediatrik yeme değerlendirme gereci10un geçerliliğinin değerlendirilmesi


SOYER T. (Executive), YALÇIN E. Ş., SEREL S., DEMİR N., TANYEL F. C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: August 2016