Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Kullanılan Stentlerin Modifikasyon ve Karakterizasyonu


Güven E., Bayram C. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2006
  • End Date: March 2007