Düşük doz Bisfenol A'nın asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz gen ekspresyon düzeylerine etkisi


TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ Z. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: May 2016