2-Piridil-Spiro-Siklotrifosfazenlerin ve Tuzlarının Klasik ve/veya Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezi, Yapılarının Karakterizasyonu, Antimikrobiyal, Antitüberküloz ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi


HÖKELEK T.

TUBITAK Project, 2017 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: Continues