Hayvansal Gıdalarda Testosteron Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Biosensörlerin Hazırlanması


ÇİMEN D. (Executive) , DENİZLİ A. , BERELİ N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2019