Çocuk yaş grubu böbrek taşı hastalarının tedavisinde mikro-perkütan nefrolitotomi ve retrograd intrarenal cerrahi yöntemlerinin etkinlik ve güvenirliklerinin karşılaştırılması


DOĞAN H. S. (Executive), TEKGÜL S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: September 2020