Tokat İlinde Gül Gal Arıları (Diplolepis spp., Cynipidae, Hymenoptera) ile İlişkili Kommünite Elemanlarının Araştırılması


MERGEN Y. O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2013
  • End Date: March 2016