27. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde Florokinolon Dirençli Escherichia coli Kan İzolatlarında ST131H30 Klonunun ve Karbapenem Direnç Genlerinin Sıklığı Araştırmasının Sunumu


ESER Ö. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: August 2017