Fasıllar Anıtı ve Çevresi Arkeo-jeolojik ve Üç Boyutlu Tarama Çalışmaları ile Kültürel Miras Yönetimi Projesi


ERBİL Y. H. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: July 2018