AĞRILI DİYABETİK PERİFERAL NÖROPATİSİ OLAN HASTALARDA PROGRESİF KAS GEVŞEME EGZERSİZİ VE MEDİTASYONUN NÖROPATİK AĞRI YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ ÜÇ KÖR PLASEBO KONTROLLÜ RANDOMİZE ÇALIŞMA


İZGÜ N. (Executive), GÖK METİN Z., ÇORAPÇIOĞLU D., METİNARIKAN N., KARADAŞ C., ÖZDEMİR L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: February 2020