N/O Donör Atomlu Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezi, Stereojenik, termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Antitüberküloz ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi


HÖKELEK T.

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: June 2018