Türk Eximbank Aktüerya Fonksiyonu


YILDIRAK Ş. K. (Executive), KARABEY U., BULUT KARAGEYİK B., ŞENTÜRK ACAR A., NEVRUZ E., GÜR İ., et al.

Technopark, 2022 - 2022

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Türk Eximbank, Türkiye’de ihracata yönelik olarak alacak sigortası uygulamaları yapmakta olan kuruluştur. Başlangıç itibarıyla yalnızca kısa vadeli ihracat bedeli alacaklarının ticari ve politik risklere karşı teminat altına alınması doğrultusunda uygulamaya konulan ihracat kredi sigortası sisteminin zaman içerisinde kapsamı genişletilmiş, çeşitli programlar ile orta ve uzun vadeli mal ihracatı da sigorta kapsamına alınmıştır. 2020 yılı verileri kapsamında banka sigorta programları ile bugün 238 ülkeye yapılan ihracatı, ithalatçı firma ve ithalatçının ülkesinden kaynaklanan ticari ve politik risklerden doğan zararlara karşı sigorta teminatı altına almaktadır. Ayrıca, ihracat kredi sigortasının yanı sıra yurt içi kredi sigortası ile ihracatçıların yurt içi alacakları da ticari risklere karşı korunmaktadır. Bunun yanında kredi sigortası poliçelerinin teminat olarak gösterilmesi ile finans kuruluşlarından kredi sağlanması kolaylaşmaktadır.