Katılaşmış Yüzen Organic Damla Mikroekstraksiyonu ile Eser Düzeydeki Kurşun İyonunun Ligandsız ekstraksiyonu ve Atomik Absorpsiyon Spektrometre ile Tayini


DURUKAN TEMUGE İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: September 2017