Akut ve kronik interstisyel sistit modelinde fare mesane detrusor düz kasında görülen kontraktilite bozukluğunun tedavisinde hızlı ve yavaş hidrojen sülfür (H2S) donörlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi


KANDİLCİ N. T. (Executive), DENİZALTI M., PAPAPETROPOULOS A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: May 2022