Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarının Klinik İmmünolojik ve Genetik Özellikleri ile B Hücre Alt Grup Özelliklerinin Araştırılması


ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N. (Executive), TEZCAN F. İ., TAN Ç., YAZ İ., SÖNMEZ M., ÖZBEK B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: September 2019