Kan Kültüründen İzole Edilen Karbapenem Dirençli Kpneumoniae ve Ecoli Suşlarında Karbapenemaz Varlığının Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması


SANCAK B. (Executive), BIÇAKÇIGİL A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: October 2019