Kritik Hastalık Myopatisi Modelinde Serum ve Kas TNF alfa Düzeylerinin Myopati Oluşumundaki Rolü ve Anti-TNF alfa Ajanlarının Kritik Hastalık Myopatisi Tedavisindeki Yeri


TAN M. E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2010
  • End Date: November 2015