Y90 mikroküre tedavisinde anjiyojenik faktör düzeyleri ile prognoz arasındaki ilişkinin araştırılması


BOZKURT M. F. (Executive), VOLKAN SALANCI B., LAY İ., UĞUR Ö., PEYNİRCİOĞLU B., ELDEM F. G., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: May 2023