Poli(gliserol-sebakat)-Aselüler Aort Kompozit Damar Greftlerinin Üretimi


AYDIN H. M. (Executive), GÜLER S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: June 2016