Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile üç farklı materyalden üretilen tek kronların klinik performansı: Bir yıllık başlangıç sonuçlarının değerlendirilmesi


AKTAŞ G. (Executive), GÜNCÜ G. N., AKÇA K., GÜNCÜ M. B., DENİZ D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: January 2018