AntiVEGFR1 Monoklonal Antikor ile Konjuge Edilmiş Gemsitabin Yüklü Dendrimerlerin Pankreas Kanserine Aktif Hedeflendirilmesi ve İn Vitroİn Vivo Olarak Değerlendirilmesi


ÇALIŞ S. (Executive), ÖZTÜRK K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: April 2016