Balık gölü ve Uzungölde Bafra Balık Gölleri Kızılırmak Deltası Balık Trofik İndeksi Zooplankton Mevsimsel Değişimi ve Sualtı Makrofitleri üzerine Ekolojik Araştırmalar


Demirkalp F. Y. (Executive), Saygı Y., Gündüz E., Karacaoğlu Ç.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: January 2017