Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki İnme Hastalarında Yoğun Bakım Ünitesinde Edinilmiş Güçsüzlüğün (YBÜEG) Multimodal İncelemesi


KURT C. E. (Executive), TOPÇUOĞLU M. A., İNAN B., TEMUÇİN Ç. M., ÇAĞLAR Ö., ERDEM ÖZDAMAR S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: April 2020