Yeni 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin sentezi, in vito antioksidan aktivitesi ve fizikokimyasal özellikleri


ÇELEBİER M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: April 2018