Erken Başlangıçlı İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ve İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı Benzeri Kronik İshali Olan Çocukların Sorumlu Genler Açısından Araştırılması


DEMİR H. (Executive), TEZCAN F. İ., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., DEMİRTAŞ GÜNER D., HIZARCIOĞLU GÜLŞEN H., TAN Ç., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: October 2022