Akromegali Hastalarında ACE, AGT M235T ve CYP11B2 Gen Polimorfizmlerinin Kardiyomiyopati ile ilişkisi


DAĞDELEN S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2010
  • End Date: February 2017