CRISPR/Cas9 Sistemi ile Modifiye Edilmiş Hücrelerin Kontrollü BMP-2 Salan Doku İskelelerinde Osteojenik Farklılaşmalarının İncelenmesi


ÇAKMAK A. S. (Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: October 2020