Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "Değişen Paradigmalar ve Sanatta Sınır Deneyimler" Başlıklı 12. Ulusal Sanat Sempozyumu Düzenleme Projesi


KARAMANOĞLU S. (Executive), ARIĞ T., DEMİRCAN H., IŞIKSAL MERCAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: June 2018