Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevelans İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması


ÜNAL S. (Executive)

Project Supported by Other Private Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: December 2012
  • End Date: December 2013