Mono-, Di-, ve Tri- NN veya NO Spirohalkalı Trimerik Fosfazen Türevlerinin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri


HÖKELEK T.

TUBITAK Project, 2017 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2017
  • End Date: Continues