Proteaz ile aktive olan reseptörlerin (PAR) interstisyel sistit modelinde mesane düz kasındaki kontraktil mekanizmalardaki rolünün incelenmesi


DENİZALTI M. (Executive), KANDİLCİ N. T. , Anjum İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: December 2017