Su örneklerindeki Pb2+ nın ultrason destekli katılaştırılmış yüzen organik damla dispersif sıvısıvı ekstraksiyonu ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi ile tayini


ARPA ÇALIŞIR Ç. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: January 2016