Benzazol Halka Sistemi İçeren Bazı Heterosiklik Bileşiklerin Genotoksik Potansiyellerinin Ve Etki Mekanizmalarının Komet Testi İle Araştırılması


DİRİL N. (Executive) , ZİLİFDAR F. , FOTO E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: April 2016