Topoğrafik haritalardan yararlanarak heyelan envanter haritalamasının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında otomatik olarak elde edilmesine yönelik bir çalışma: Ulus (Bartın) havzası


DAĞDELENLER G. (Executive) , ÖZSAYIN E. , GÜLEÇ F., SÖNMEZ H. , ERCANOĞLU M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2017