Organik kirleticilerden 4-nitrofenolün fotokatalitik dekompoziyonu için manyetik fotokatalizörlerlerin geliştirilmesi


KİP F. Ç. (Executive) , TUNCEL S. A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: May 2016