Yoğun Bakımdaki KOAH hastalarında Pulmoner Arter Aorta Çapları Oranının Mortalite ile İlişkisi


ORTAÇ ERSOY N. E. (Executive) , TOPELİ İSKİT A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: July 2016