Türkiye'de Yayılış Gösteren Scilla L., Prospero Salibs ve Puschkinia Adams (Asparagaceae) Taksonları Üzerine Filogenetik Bir Araştırma.


ÖZÜDOĞRU B. (Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: May 2018